Tác phẩm – [CON THUYỀN BÌNH AN]

Tác phẩm được sáng tác riêng theo yêu cầu của từng khách hàng vì vậy mỗi tác phẩm lại mang những nét độc đáo riêng mà không thể hòa lẫn vào đâu được, đặc biệt là từng chi tiết hoa lá dưới những thảm rêu được trau chuốt tỉ mỉ khéo léo như thổi hồn vào tác phẩm