Tác phẩm “ Hương đồng nội”

825.000

Tác phẫn “ Hương đồng nội “ là giỏ hoa Lavender được shop hoa khô Marguerite cắm theo phong cách Vintage. Là của khách hàng yêu hoá Lavender đặt

kích thước giỏ hoa  tính chiều cao của giỏ & hoa : 40cm độ xoè 30 cm đến 35 cm nhe

Danh mục: , Từ khóa: