Lo thuy tinh ong tru

Lọ thủy tinh ống trụ đa dang các loại size .
Lọ thủy tinh ống trụ đa dang các loại size đường kính từ 8cm đên 20 cm .

Sản phẩm khác